Gulf Tec Supreme 10W40

รหัสสินค้า : B1GP-000028SS-1

ราคา

THB 1,250.00

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม THB 1,250.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

น้ำมันเครื่องกี่งสังเคราะห์ Gulf Tec Supreme ที่ผลิตจากการคัดสรรคน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ที่ทำหน้าที่ในการหล่อลื่นได้ดีกว่า ปกป้องเครื่องยนต์จากการใช้งานในสภาพที่หนักหน่วง ป้องกันการสึกหลอของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้น เพื่อความมั่นใจในการขับขึ่รถสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน


เหมาะสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์เบนซิน ทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่น ที่ต้องการให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น เต็มพลัง ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์โดยรวม 

Visitors: 24,632