Gulf Ultrasynth GDI 0W20

Gulf Ultrasynth GDI 0W20

สำหรับรถ ECO CAR เครื่องยนต์เบนซิน ช่วยประหยัด น้ำมันเชื้อเพลิงใช้ได้กับ น้ำมันเชื้อเพลิง E85

มาตฐาน API SP (Resource Conserving)

ลูกค้าที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือ บริษัท ศรีเทพไทยเคมีคอลส์ แอนด์ โพรดักส์ จำกัด ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
เบอร์โทร 02 3992411 หรือ 02 3980027

Visitors: 46,580