น้ำมันเครื่อง Gulf ได้ร่วมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง Gulf ให้หน่วยงานฝ่ายวิศกร และเจ้าหน้าที่ ของบริษัท Summit Leamchabang Auto Body Work (Chonburi Branch) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 65 ที่ผ่านมา แอดมีภาพบรรยากาศมาผ่านด้วยนะคะ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 43,845