ทีมงาน Gulf oil thailand ได้ยกทัพทีมงาน ไปให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง แก่พนักงานบริษัทขนส่งชั้นนำ เพื่อส่งเสริมความรู้และเพิ่มทักษะในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เกิดประสิทธิภาพสุงสุด วันนี้แอดมีภาพบรรยากาศ มาให้นะคับบบ

Visitors: 43,849