GULF TEC SUPREME 10W40

Gulf Tec Supreme

 

น้ำมันเครื่องกี่งสังเคราะห์  Gulf Tec Supreme ที่ผลิตจากการคัดสรรคน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงและสารเพิ่มคุณภาพเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ที่ทำหน้าที่ในการหล่อลื่นได้ดีกว่า  ปกป้องเครื่องยนต์จากการใช้งานในสภาพที่หนักหน่วง ป้องกันการสึกหลอของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้น เพื่อความมั่นใจในการขับขี่รถสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน

 

เหมาะสำหรับรถเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องยนต์เบนซินทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่น ที่ต้องการให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างราบรื่น เต็มพลัง ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์โดยรวม

 

ลูกค้าที่สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน หรือ บริษัท ศรีเทพไทย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เบอร์โทร 02 3992411 หรือ 02 3980027

 

Visitors: 24,632