เกี่ยวกับเรา

GULF น้ำมันเครื่องระดับโลก ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผ่านบทพิสูจน์ในสนามแข่งรถที่ทรหดที่สุดในโลก คือ การแข่งขัน Lemans 24hr ได้แชมป์ถึง 3 สมัย และได้นำน้ำมันเครื่องที่ได้แชมป์มาขายในประเทศไทย รวมทั้งน้ำมันเครื่องรุ่นอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการรถแข่ง รถยุโรป รถญี่ปุ่น ที่ต้องการสมรรถนะสูงสุด 

นอกจากนี้ ยังมีน้ำมันรถมอเตอร์ไซด์ ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ซุปเปอร์ไบค์ รถสกูตเตอร์ อีกด้วย 

 

 

 

 

 

การบริการของศรีเทพไทย มีการบริการที่ดีเลิศ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาด้านเทคนิค การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน การจัดส่งที่รวดเร็วที่สุดในตลาดเมืองไทย อีกด้วย 

 

SRITHEPTHAI MARKETING Co.,Ltd.

 

 

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ผลิตภัณฑ์พลาสติกเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากยิ่งขึ้น กลุ่มศรีเทพไทยมองเห็นศักยภาพในผลิตภัณฑ์นี้ จึงเริ่มเข้าสู่ธุรกิจด้วยการผลิตถุงพลาสติกออกจำหน่าย จากนั้นจึงขยายตัวจากผู้ผลิตมาเป็นผู้นำเข้าเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้ใช้เม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงแล้วยังส่งผลให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่ถูกลงด้วย เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มศรีเทพไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการพลาสติกได้เจริญก้าวหน้าในอีกระดับหนึ่ง

        เพื่อเป็นการต่อยอดในธุรกิจพลาสติก กลุ่มศรีเทพไทยได้ผลิตสินค้าพลาสติกเพื่อการอุตสาหกรรม อาทิ ถุงอุตสาหกรรม, ฟิล์มหด, กระสอบพลาสติก, เส้นใยโพลีเอสเตอร์, แผ่นโฟม PSP เป็นต้น และนอกจากผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อการอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มศรีเทพไทยยังได้ผลิตสินค้าอื่นเพื่อตอบสนองการใช้งานของผู้บริโภคโดยตรง อาทิ ถุงพลาสติก, ภาชนะพลาสติก, ช้อนส้อม, ถ้วยน้ำ, และยางรัดของ เป็นต้น นอกจากนั้นกลุ่มศรีเทพไทยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถย่อยสลายได้ในเวลา 3-5 ปี โดยยังคงคุณลักษณะที่โดดเด่นของพลาสติกอย่างครบถ้วน ภายใต้ชื่อสินค้า “บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก”

 
       นอกเหนือจากงานด้านพลาสติกและยานยนต์แล้ว กลุ่มศรีเทพไทยมีการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ในด้านต่างๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี, อาคารสำนักงานและคลังสินค้าให้เช่า และรวมถึงหมู่บ้านจัดสรรในหลายๆ ทำเลที่ตอบรับความต้องการของชีวิตในปัจจุบัน

        ปัจจุบันกลุ่มศรีเทพไทยได้ก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหรรมการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการนำผลไม้ เช่น ทุเรียน และ ขนุน มาแปรรูปในรูปแบบของการอบกรอบ (Freeze Dried) และ การทอดกรอบ (Chips) เพื่อเป็นการถนอมอาหาร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ของไทย ภายใต้ชื่อสินค้า “Durian Tree”


        ภายใต้ปรัชญา ”คุณธรรมนำธุรกิจ” กลุ่มศรีเทพไทยได้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของวงการธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ จวบจนปัจจุบันกลุ่มศรีเทพไทยได้ขยายการลงทุนไปในภาคธุรกิจต่าง ๆ มีบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุนกว่า 20 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทต่างดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นปรัชญา ”คุณธรรมนำธุรกิจ” เป็นสำคัญ
 
 
Visitors: 45,150